Μέλη ΔΕΠ

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Γκούσιος Χαράλαμπος Αναπληρωτής Καθηγητής
405/ΑΝΔΡ
+30 210 4142734
Λιάκουρας Πέτρος Αναπληρωτής Καθηγητής
605/ΑΝΔΡ
+30 210 4142737
Μπόση Μαρία Αναπληρωτής Καθηγητής
7ος/ΑΝΔΡ
+30 210 4142709
Παραβάντης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής
204/ΑΝΔΡ
+30 210 4142771
Σημίτη Μαριλένα Αναπληρωτής Καθηγητής
607/ΑΝΔΡ
+30 210 4142707