Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 14:16

Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ για τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ψηφιακών Συστημάτων και Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πρόσθετες Πληροφορίες

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 12:09

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής
Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 12:06

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Καθηγητής
Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016 15:10

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ «Πληροφορική με έμφαση στη Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής
Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016 10:34

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΚΟΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Καθηγητής
Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016 08:15

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Ναυτιλιακών Σπουδών (Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Ναυτιλιακών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ Μάρκετινγκ στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής
Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ Χρηματοοικονομική Διοικητική με εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Διάρθρωση των Επιχειρήσεων
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Καθηγητής
Τετάρτη, 25 Μαϊου 2016 10:41

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Οικονομικής Επιστήμης (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Οικονομικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μονιμοποίηση
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Πέμπτη, 07 Απριλίου 2016 12:49

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Οικονομικής Επιστήμης (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Οικονομικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μονιμοποίηση
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ Οικονομική της Υγείας και Πληροφοριακά Συστήματα
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016 11:05

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Σελίδα 1 από 19