Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 15:06

Προκήρυξη πέντε θέσεων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Προσωπικά Στοιχεία

 • ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Επισυναπτόμενο αρχείο Επισυναπτόμενο αρχείο Επισυναπτόμενο αρχείο Επισυναπτόμενο αρχείο

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 13:59

Προκήρυξη δύο θέσεων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Προσωπικά Στοιχεία

 • ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Επισυναπτόμενο αρχείο Επισυναπτόμενο αρχείο Επισυναπτόμενο αρχείο Επισυναπτόμενο αρχείο

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017 09:34

Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Προσωπικά Στοιχεία

 • ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Επισυναπτόμενο αρχείο Επισυναπτόμενο αρχείο Επισυναπτόμενο αρχείο Επισυναπτόμενο αρχείο

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 13:06

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 14:16

Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ για τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ψηφιακών Συστημάτων και Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017 14:36

Προκήρυξη μίας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 12:09

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Προσωπικά Στοιχεία

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής
Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 12:06

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Προσωπικά Στοιχεία

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Καθηγητής
Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016 15:10

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Προσωπικά Στοιχεία

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ «Πληροφορική με έμφαση στη Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής
Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016 10:34

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Προσωπικά Στοιχεία

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΚΟΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Καθηγητής
Σελίδα 1 από 20