Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 00:00

Προκήρυξη δύο θέσεων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017 13:28

Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 13:06

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 14:16

Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ για τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ψηφιακών Συστημάτων και Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τετάρτη, 10 Μαϊου 2017 14:36

Προκήρυξη μίας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Πρόσθετες Πληροφορίες

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 12:09

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής
Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 12:06

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Καθηγητής
Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016 15:10

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ «Πληροφορική με έμφαση στη Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής
Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016 10:34

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΚΟΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Καθηγητής
Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016 08:15

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Ναυτιλιακών Σπουδών (Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Ναυτιλιακών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ Μάρκετινγκ στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής
Page 1 of 20