Γενικές Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2017 10:31

Πίνακας Ανακηρυχθέντων Υποψηφίων για την Ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2017 10:17

Ανακήρυξη Υποψηφίων για την Ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου Τμ. Οικονομικής Επιστήμης

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2017 10:15

Ανακήρυξη Υποψηφίων για την Ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου Τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2017 13:53

Ανακήρυξη Υποψηφίων για την Ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων

Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2017 13:52

Ανακήρυξη Υποψηφίου για την Ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2017 12:01

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 11:13

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017 15:06

Πίνακας Ανακηρυχθέντων Υποψηφίων για Ανάδειξη Πρύτανη και Τριών Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς στις Εκλογές της 11ης Οκτωβρίου 2017

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 14:14

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 14:13

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ TMHMATOΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ