Γενικές Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017 13:55

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ANΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017 13:54

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017 13:40

ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Ε.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Δ.Ε.

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017 13:40

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017 13:21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017 13:20

ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017 12:55

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017 12:49

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 12:14

ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ KAI ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 12:11

ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ KAI ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ