Γενικές Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 18:40

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 15:10

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 15:05

20174625/31-8-2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΔΑ: ΩΞΞΡ469Β7Τ-Ο7Ξ

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 14:13

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Δ.Ε.

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 14:12

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 14:12

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 14:11

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017 10:43

MBA TQM International – Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017 13:08

Multiplier Event Edipus(Erasmus+ KA2) - Τετάρτη 12 Ιουλίου, 18:00 , Γκάζι

Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στην εκδήλωση συνάντησης μεταξύ επιχειρήσεων και φοιτητών του Προγράμματος EDIPUS(Erasmus+ KA2) που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 18:00 στα Κεντρικά Γραφεία της ΜΚΟ Οργάνωση ΓΗ, Κωνσταντινουπόλεως 44, Γκάζι, Τ.Κ. 11854, Αθήνα. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων (multiplier event) του έργου.

Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2017 11:59

Ανακοίνωση για παράδοση φακέλου για τους Εξερχόμενους Φοιτητές για το Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18 με το πρόγραμμα Erasmus+ για ΣΠΟΥΔΕΣ

Παράδοση φακέλου για τους Εξερχόμενους Φοιτητές για το Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18 με το πρόγραμμα Erasmus+ για ΣΠΟΥΔΕΣ