Γενικές Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2017 18:05

Ανακήρυξη Υποψηφίου για την Ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2017 13:17

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 11:12

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017 14:45

Πίνακας Ανακηρυχθέντων Υποψηφίων για Ανάδειξη Πρύτανη και Τριών Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς στις Εκλογές της 11ης Οκτωβρίου 2017

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 15:05

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 15:05

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ TMHMATOΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 15:04

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 15:03

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2017 14:52

Ανακοίνωση προκήρυξης δύο θέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 18:45

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ