Γενικές Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 09 Ιανουαρίου 2017 11:40

Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς μετά από το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του πρώην Πρύτανη και Ομότιμου Καθηγητή, Σωτήριου Καρβούνη

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016 11:40

Ημερίδα για τη σημασία των Κοινωνικών Επιστημών και των Συμπεριφορικών Θεωριών στις Δημόσιες Πολιτικές και το Δίκαιο, Πέμπτη, 23 Δεκ. 2016

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016 18:09

Πρόσκληση φοιτητών για εκλογή εκπροσώπου στην Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016 16:07

Πρόσκληση Μεταπτυχιακών φοιτητών για ορισμό εκπροσώπων τους στη ΓΣΕΣ του Τμήματος Πληροφορικής

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016 11:40

Αλλαγή διεύθυνσης Microsoft Office 365 Education Plus Single Sign On server

Σας ενημερώνουμε ότι η διεύθυνση του single sign on server για τη διανομή και πρόσβαση έχει αλλάξει. Η νέα διεύθυνση που θα ισχύει στο εξής είναι https://delos365.grnet.gr

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές, διοικητικούς υπαλλήλους και διδάσκοντες του Πανεπιστημίου ότι, με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού που έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο, έχουν τη δυνατότητα λήψης του λογισμικού Office 365 Education Plus για χρήση σε προσωπικούς υπολογιστές τους. Αναλυτικές οδηγίες περιλαμβάνονται στο σύνδεσμο Οδηγός ενεργοποίησης λογαριασμού Office 365 .

Από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016 15:56

Πρόσκληση Μεταπτυχιακών φοιτητών για ορισμό εκπροσώπου τους στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής

Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2016 13:38

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προσωρινή Γ.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2016 14:28

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΤΡΟ ΜΑΛΛΙΑΡΗ

Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2016 12:39

Ψήφισμα για το θάνατο του Ομότιμου Καθηγητή Πέτρου Μάλλιαρη

Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2016 12:35

Ανακοίνωση για το θάνατο του Ομότιμου Καθηγητή Πέτρου Μάλλιαρη