Γενικές Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017 09:25

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017 17:30

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017 10:08

ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017 15:13

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017 15:09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 13:29

ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ KAI ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 13:27

ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ KAI ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 12:38

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 11ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 11:54

Απόφαση Κ.Ε.Ε για διενέργεια εκλογών Κοσμήτορα Σχολής Ναυτιλίας & Βιομηχανίας

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017 13:48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ