Γενικές Ανακοινώσεις

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017 14:46

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 21ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017 14:45

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017 14:45

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017 14:42

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ε.ΤΕ.Π. ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 14:17

Ανακοίνωση για την αναστολή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου λόγω εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 14:15

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 14:11

Αναγνώριση-ταυτοποίηση εκλογέων στη διαδικασία ψηφοφορίας για ανάδειξη Εκπροσώπου μελών Ε.ΤΕ.Π. στη Σύγκλητο

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 10:20

Ανακοίνωση για την αναστολή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου λόγω εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 09:50

Αναγνώριση-ταυτοποίηση εκλογέων στη διαδικασία ψηφοφορίας για ανάδειξη Εκπροσώπου μελών Ε.ΤΕ.Π. στη Σύγκλητο

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 09:53

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ