Γενικές Ανακοινώσεις

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 10:30

Ανακοίνωση για την αναστολή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου λόγω εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 10:03

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 10:00

Αναγνώριση-ταυτοποίηση εκλογέων στη διαδικασία ψηφοφορίας για ανάδειξη Εκπροσώπου μελών Ε.ΤΕ.Π. στη Σύγκλητο

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 12:53

Απόφαση Εφορευτικής Επιτροπής Διεξαγωγής της Εκλογικής Διαδικασίας για την Ανάδειξη Εκπροσώπου και Αναπληρωτή των Μελών Ε.Ε.Π. στη Σύγκλητο

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 12:52

Πίνακας Ανακηρυχθέντων Υποψηφίων για την Ανάδειξη Εκπροσώπου και Αναπληρωτή των Μελών Ε.Ε.Π. στη Σύγκλητο

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 12:46

Απόφαση Εφορευτικής Επιτροπής Διεξαγωγής της Εκλογικής Διαδικασίας για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των Μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Σύγκλητο

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 12:44

Πίνακας Ανακηρυχθείσας Υποψήφιας για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των Μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Σύγκλητο

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 12:30

Πίνακας Ανακηρυχθέντων Υποψηφίων για την Ανάδειξη Εκπροσώπου Διοικητικών Υπαλλήλων στη Σύγκλητο

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 10:01

Πίνακας Ανακήρυξης Υποψηφίων για την Ανάδειξη Εκπροσώπου Μελών ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017 14:51

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Δ.Ε.