Ανακοίνωση για αναβολή εξετάσεων 15 Ιανουαρίου 2018