ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΥΛΗ 1ου εξαμήνου-ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ