Εννέα (9) υποτροφίες από το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" για την εκπόνηση Διδακτορικού σε Αμερική και Καναδά