Ανακοίνωση για τη δήλωση του μαθήματος επιλογής «ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΗ»