Προκήρυξη Θέσεων για Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Προκήρυξη Θέσεων για Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Οι θέσεις αυτές δεν είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/how-to-apply/?utm_source=perm-reps&utm_medium=email&utm_campaign=2017-9-11-traineeship&utm_content=website