Ανακοίνωση για την εγγραφή των νεοεισαχθέντων, από 28 Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου