Προκήρυξη εκλογών προέδρου τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης