Ανακοίνωση για τους φοιτητές με μητρώα Σ00 και προγενέστερα