Προκήρυξη επιλογής Υποτρόφων για Σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, Aκ. Eτ. 2015-2016