• Ονοματεπώνυμο: Αστεριάδης Νικόλαος
  • Τίτλος: ΔΕ
  • Τμήμα: Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  • Γραφείο: 114/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο / Fax: +30 210 4142065
  • email:

Πληροφορίες