• Ονοματεπώνυμο: Αναγνώστου Ευαγγελία
  • Τίτλος: ΤΕ Διοικ.-Λογ.
  • Τμήμα: Γραμματεία Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών
  • Γραφείο: 113/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο / Fax: +30 210 4142101
  • email:

Πληροφορίες