Υποτροφίες της Σχολής Μοριακής Ιατρικής της Κύπρου σε Έλληνες