Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2017-18 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στους νέους κύκλους των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 ξεκίνησε.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις υφιστάμενες προκηρύξεις των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.

 

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Οικονομία»

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

 1. Στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές»
 2. Στην «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία», «Energy:Strategy, Law and Economics»
 3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών BRICS: «Οικονομία – Κοινωνία – Εξωτερική Πολιτική»
 4. «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα»

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 2. MBA TQM International - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με διεθνή προσανατολισμό (MBA TQM Int)
 3. MBA Tourism Management - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμού
 4. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
 5. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών (ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ)»

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 

 1. Στην «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική»
 2. Στα «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας»
 3. Στα «Οικονομικά της Εκπαίδευσης»
 4. Στη «Βιοοικονομία»

 

Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

Στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία»

-    «Διοίκηση Logistics» 

-    «Διαχείριση Ενέργειας & Περιβάλλοντος» 

-    «Διοίκηση Έργων & Ανάπτυξη Προϊόντων»

 

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Στη «Ναυτιλία»

 

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

 1. ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική»
 2. ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου»

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

 1. «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση:

     - «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

     - «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη»

 2. «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»
 3. M.Sc. Banking and Financial Markets

 

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τμήμα Πληροφορικής

 1. Στα «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» 
 2. Στην «Πληροφορική» 

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

 1. Στα  «Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες»
 2. Στην «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»
 3. Στην «Ηλεκτρονική Μάθηση»
 4. Στις  «Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα»
 5. Στην «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων»