ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ

Το 40ημερο μνημόσυνο του πρώην Πρύτανη και Ομότιμου Καθηγητή Σωτηρίου Καρβούνη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 στις 12:00 το μεσημέρι στην εκκλησία του Κοιμητηρίου Παπάγου.

     

Ο Πρύτανης Καθηγητής Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος