• Ονοματεπώνυμο: Αυδάλα Ελένη
  • Τίτλος: ΥΕ Προσ. Καθαρ.
  • Τμήμα: Προσωπικό Καθαριότητας
  • Γραφείο: NULL
  • Τηλέφωνο / Fax: +30 210 4142104
  • email:

Πληροφορίες