• Ονοματεπώνυμο: Αλεβίζος Παναγιώτης
  • Τίτλος: ΔΕ Διοικ.-Λογ.
  • Τμήμα: Τμήμα Λογιστηρίου
  • Γραφείο: 428/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο / Fax: +30 210 4142243
  • email:

Πληροφορίες