• Ονοματεπώνυμο: Αγγελόπουλος Σωτήριος
  • Τίτλος: ΥΕ Επιμελητών
  • Τμήμα: Τυπογραφείο
  • Γραφείο: NULL
  • Τηλέφωνο / Fax: +30 210 4142154, 2030
  • email:

Πληροφορίες