Αποτέλεσμα εικόνας για unipi


Ανακοίνωση για μετεγγραφές από ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας ακαδ. έτους 2016-17

Ανακοίνωση για παράταση δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-17 (νέο)

Ανακοίνωση για παράταση υποβολής δικαιολογητικών αιτούντων μετεγγραφή ακαδ. έτους 2016-17

Ανακοίνωση για υποβολή δικαιολογητικών αιτούντων μετεγγραφή ακαδ. έτους 2016-17

Εγκύκλιος 166808/Ζ1/7-10-2016 -μετεγγραφές 2016-17

ΦΕΚ 3153 -Μετεγγραφές 2016-17

Ανακοίνωση για παράταση δηλώσεων υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων (νέο)

Ανακοίνωση για παράταση δηλώσεων υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής χειμ. εξαμήνου

Εγκύκλιος για την εγγραφή εισαγομένων αθλητών

Ανακοίνωση για εγγραφή επιτυχόντων αθλητών

Ανακοίνωση για παράταση υποβολής αίτησης για σίτιση

Ανακοίνωση για εγγραφή εισαγομένων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Εγκύκλιος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Ανακοίνωση για εισαγωγή αλλοδπών -αλλογενών και ομογενών Υποτρόφων του Ελληνικού κράτους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδ. έτους 2016-17

Ανακοίνωση για δηλώσεις μαθημάτων χεμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-17

Aνακοίνωση παράτασης-Δωρεάν Διαμονή στην φοιτητική εστία του ΟΠΑ & ΕΜΠ

Δικαιολογητικά για Δωρεάν Διαμονή στην φοιτητική εστία του ΟΠΑ & ΕΜΠ

Ανακοίνωση για εγγραφή επιτυχόντων Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνα Ελλήνων εξωτερικού (ακαδ. έτος 2016-17)

Εγκύκλιος για εγγραφή επιτυχόντων Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνα Ελλήνων εξωτερικού (ακαδ. έτος 2016-17)

Ανακοίνωση για έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2016-17

 Ανακοίνωση για εγγραφή πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2016-17

 Γενικές Πληροφορίες για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς στους φοιτητές

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο ακαδ. έτους 2016-17

Ανακοίνωση για επιτυχόντες ακαδ. έτους 2016-17

Εγγραφή φοιτητών -ΥΠ.Π.Ε.Θ

Δελτίο Τύπου Εγγραφές

ΦΕΚ 2774Β ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ανακοίνωση για επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης

Δελτίου Τύπου για επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης

Εγγραφή χωρίς τη χρήση ΑΜΚΑ (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

Ανακοίνωση για μεταφορά θέσης υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις

Σίτιση Ακαδ. έτος 2016-17

Ανακοίνωση σίτισης πρωτοετών 2016-17 

Ανακοίνωση για επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών -Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής


 

Τακτικές Εγγραφές

Στο πρώτο εξάμηνο Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου εγγράφονται όσοι εισάγονται με τη διαδικασία της επιλογής, που προβλέπεται από τις διατάξεις των σχετικών Νόμων. Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων καθορίζεται με υπουργική απόφαση που ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Εγγραφές Ειδικών Κατηγοριών (Αλλοδαποί - Αλλογενείς - Ομογενείς - Αθλητές - Πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, κ.λπ.)

Η εγγραφή των κατηγοριών αυτών γίνεται πάντοτε με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Κατατάξεις - Μετεγγραφές

Οι πάσης φύσεως κατατάξεις και μετεγγραφές στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.