Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

       Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Οικονομία»

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

 1. Στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές»
 2. Στην «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία»
 3. «BRICS: Οικονομία – Κοινωνία – Εξωτερική Πολιτική»
 4. «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα»

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 

 1. Στην «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική»
 2. Στα «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας»
 3. Στα «Οικονομικά της εκπαίδευσης» (Νέο)
 4. Στη «Βιοοικονομία»

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 2. MBA TQM International - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με διεθνή προσανατολισμό (MBA TQM Int)
 3. MBA Tourism Management - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμού
 4. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
 5. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών (ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ)»

 

Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

 1. Στην «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων»
 2. Στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία»

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Στη «Ναυτιλία»

 

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

 1. ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική»
 2. ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου»

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

 1. Π.Μ.Σ. στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση:

     - «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

     - «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη»

 2. Π.Μ.Σ. «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»

 

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τμήμα Πληροφορικής

 1. Στα «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»
 2. Στην «Πληροφορική»

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

 1. Στα  «Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες»
 2. Στην «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»
 3. Στην «Ηλεκτρονική Μάθηση»
 4. Στις  «Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα»
 5. Στην «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων»