• Ονοματεπώνυμο: Αλμπάνη Σουλτάνα
  • Τίτλος: ΤΕ Βιβλ/μων
  • Τμήμα: Βιβλιοθήκη
  • Γραφείο: Υ07/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο / Fax: +30 210 4142034
  • email:

Πληροφορίες