• Ονοματεπώνυμο: Αυδάλα Σοφία
  • Τίτλος: ΔΕ
  • Τμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
  • Γραφείο: 113/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο / Fax: +30 210 4142075
  • email:

Πληροφορίες