• Ονοματεπώνυμο: Αγγελοπούλου Σταματίνα
  • Τίτλος: ΔΕ Προσ. Η/Υ
  • Τμήμα: Τμήμα Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης Και Αρχείου
  • Γραφείο: 414/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο / Fax: +30 210 4142139
  • email:

Πληροφορίες