• Ονοματεπώνυμο: Αντωνίου Παρασκευή
  • Τίτλος: ΔΕ Διοικ.-Λογ.
  • Τμήμα: Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
  • Γραφείο: 2ος/ΖΕΑΣ
  • Τηλέφωνο / Fax: +30 210 4142235
  • email:

Πληροφορίες