• Ονοματεπώνυμο: Αποστόλου Ευαγγελία
  • Τίτλος: ΠΕ
  • Τμήμα: Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Τραπεζικής Διοικητικής
  • Γραφείο: 328/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο / Fax: +30 210 4142183
  • email:

Πληροφορίες