• Ονοματεπώνυμο: Αρτέμη Διονυσία
  • Τίτλος: ΠΕ Διοικ.-Οικ.
  • Τμήμα: Τμήμα Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης
  • Γραφείο: 419/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο / Fax: +30 210 4142229
  • email:

Πληροφορίες