• Ονοματεπώνυμο: Αβραντινής Νικόλαος
  • Τίτλος: ΠΕ Πληροφορικής
  • Τμήμα: Τμ. Μηχανοργάνωσης
  • Γραφείο: 011/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο / Fax: +30 210 4142408
  • email:

Πληροφορίες