• Ονοματεπώνυμο: Αλέπης Ευθύμιος
  • Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
  • Γραφείο: 540/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο / Fax: +30 210 4142311
  • email:

Πληροφορίες

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα

Δημοσιεύσεις:

Διδασκαλία

Προπτυχιακό επίπεδο:

Μεταπτυχιακό επίπεδο: