• Ονοματεπώνυμο: Αρτίκης Παναγιώτης
  • Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Γραφείο: 411/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο / Fax: +30 210 4142200
  • email:

Πληροφορίες