• Ονοματεπώνυμο: Κάμπης Δημήτριος
  • Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Γραφείο: 436/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο / Fax: +30 210 4142254
  • email:

Πληροφορίες