• Ονοματεπώνυμο: Αλεξίου Αγγελική
  • Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
  • Γραφείο: 303/ΑΝΔΡ
  • Τηλέφωνο / Fax: +30 210 4142761
  • email:

Πληροφορίες