Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ο Αθλητισμός στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι το αντίδοτο στην καθιστική ζωή και στο στρες που συσσωρεύει ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Προσφέρει ένα σύνολο από διαφορετικές δραστηριότητες έτσι ώστε κάθε φοιτητής/τρια να μπορεί να αθληθεί ανάλογα με το ενδιαφέρον και το αθλητικό του/της επίπεδο. Εκφράζει την φιλοσοφία ότι με τον αθλητισμό ο φοιτητής/τρια μπορεί να υιοθετήσει ένα υγιή τρόπο ζωής. Κρατάει ψηλά το επίπεδο του αγωνιστικού αθλητισμού γιατί οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι ειδικευμένοι στο άθλημα που διδάσκουν. Δίνει την δυνατότητα για απόκτηση τεχνικής κατάρτισης στην ποικιλία των προσφερομένων αθλημάτων. Δημιουργεί προϋπόθεσης για εύκολη συμμετοχή και πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες. Δίνει ευκαιρίες για συμμετοχή σε αγώνες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, τόσο στον μαζικό όσο και στον αγωνιστικό αθλητισμό. Αναπτύσσει το Πνεύμα της Δημοκρατίας. Οι φοιτητές/τριες έχουν ίδια δικαιώματα στη συμμετοχή και αναπτύσσουν το πνεύμα της ομαδικότητας και της συνεργασίας.