Ονοματεπώνυμο και Τμήμα Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
302/ΓΛ126
+30 210 4142425
Επίκουρος Καθηγητής
403/ΓΛ126
+30 210 4142467
Επίκουρος Καθηγητής
534/ΚΕΚΤ
+30 210 4142299
Αναπληρωτής Καθηγητής
501/ΔΕΛΗΓ
+30 210 4142399
fax +30 210 4142392
Επίκουρος Καθηγητής