Ονοματεπώνυμο και Τμήμα Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
342/ΚΕΚΤ
+30 210 4142345
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
116/ΚΕΚΤ
+30 210 4142226
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
205/ΑΝΔΡ
+30 210 4142748
Επίκουρος Καθηγητής
303/ΚΕΚΤ
+30 210 4142136
Καθηγητής
530/ΚΕΚΤ
+30 210 4142285
Καθηγητής
606/ΑΝΔΡ
+30 210 4142732
Καθηγητής
513/ΚΕΚΤ
+30 210 4142144
fax +30 210 4142340
Αναπληρωτής Καθηγητής
608/ΓΛ21
+30 210 4142548
Καθηγητής
311/ΚΕΚΤ
+30 210 4142149
Καθηγητής
ΥΟ7/ΚΕΚΤ
+30 210 4142032
ΤΕ Βιβλ/μων
429/ΚΕΚΤ
+30 210 4142237
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
111/ΚΕΚΤ
+30 210 4142113
ΤΕ Βιβλ/μων
    Χρυσαφιάδη Κωνσταντίνα
207/ΚΕΚΤ
+30 210 4142131
Ε.ΔΙ.Π.
101/ΓΛ126
+30 210 4142427
Ε.ΔΙ.Π.
412/ΚΕΚΤ
+30 210 4142213
fax +30 210 4142416
Καθηγητής