Ονοματεπώνυμο και Τμήμα Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
150/ΑΝΔΡ
+30 210 4142716
Καθηγητής
528/ΚΕΚΤ
+30 210 4142157
Αναπληρωτής Καθηγητής
428/ΚΕΚΤ
+30 210 4142091
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
504/ΓΛ126
+30 210 4142566
Επίκουρος Καθηγητής
323/ΚΕΚΤ
+30 210 4142168
fax +30 210 4142462
Καθηγητής
312/ΚΕΚΤ
+30 210 4142460
fax +30 210 4142342
Αναπληρωτής Καθηγητής
111/ΚΕΚΤ
+30 210 4142110
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
110/ΚΕΚΤ
+30 210 4142094
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
113/ΚΕΚΤ
+30 210 4142074
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
417/ΚΕΚΤ
+30 210 4142238
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
2ος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142076
ΔΕ Διοικ.-Λογ.