Ονοματεπώνυμο και Τμήμα Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
517/ΚΕΚΤ
+30 210 4142279
Επίκουρος Καθηγητής
204/ΓΛ126
+30 210 4142647
Επίκουρος Καθηγητής
431/ΚΕΚΤ
+30 210 4142158
ΔΕ
429/ΚΕΚΤ
+30 210 4142058
ΤΕ
301/ΑΝΔΡ
+30 210 4142765
Καθηγητής
532/ΚΕΚΤ
+30 210 4142300
ΔΕ
111/ΚΕΚΤ
+30 210 4142112
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
204/ΓΛ126
+30 210 4142648
Επίκουρος Καθηγητής
104/ΑΝΔΡ
+30 210 4142721
Καθηγητής