Ονοματεπώνυμο και Τμήμα Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
543/ΚΕΚΤ
+30 210 4142146
Καθηγητής
4ος/ΚΕΠΠ
+30 210 4142655
ΥΕ Επιμελητών
525/ΚΕΚΤ
+30 210 4142293
Καθηγητής
606/ΓΛ21
+30 210 4142537
Αναπληρωτής Καθηγητής
602/ΑΝΔΡ
+30 210 4142738
Επίκουρος Καθηγητής
116/ΚΕΚΤ
+30 210 4142090
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
510/ΓΛ21
+30 210 4142556
Καθηγητής
2ος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142426
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
4ος/ΑΝΔΡ
+30 210 4142731, 2742
ΠΕ
801/ΓΛ126
+30 210 4142659
Επίκουρος Καθηγητής
204/ΑΝΔΡ
+30 210 4142771
Αναπληρωτής Καθηγητής
428/ΚΕΚΤ
+30 210 4142236
ΔΕ Διοικ.-Γραμματέων
304/ΑΝΔΡ
+30 210 4142755
Αναπληρωτής Καθηγητής
604/ΓΛ21
+30 210 4142547
Καθηγητής
540/ΚΕΚΤ
+30 210 4142261
Επίκουρος Καθηγητής
101/ΓΛ126
+30 210 4142478
Ε.ΔΙ.Π.
116/ΚΕΚΤ
+30 210 4142093
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
437/ΚΕΚΤ
+30 210 4142348
Καθηγητής
602/ΓΛ21
+30 210 4142577
Καθηγητής
601/ΓΛ126
+30 210 4142428
Επίκουρος Καθηγητής
328/ΚΕΚΤ
+30 210 4142323
ΠΕ
115/ΚΕΚΤ
+30 210 4142084
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
505/ΚΕΚΤ
+30 210 4142128
Επίκουρος Καθηγητής
403/ΓΛ126
+30 210 4142026
Επίκουρος Καθηγητής
332/ΚΕΚΤ
+30 210 4142188
Καθηγητής
602/ΑΝΔΡ
+30 210 4142708
Καθηγητής
111/ΚΕΚΤ
+30 210 4142079
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
502/ΚΕΚΤ
+30 210 4142270
Αναπληρωτής Καθηγητής
522/ΚΕΚΤ
+30 210 4142303
Επίκουρος Καθηγητής
516/ΓΛ21
+30 210 4142538
Επίκουρος Καθηγητής
402/ΓΛ126
+30 210 4142442
Αναπληρωτής Καθηγητής
117/ΚΕΚΤ
+30 210 4142072
ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ΤΕΙ
514/ΚΕΚΤ
+30 210 4142353
Καθηγητής
NULL
+30 210 414 2000
ΥΕ Επιμελητών
503/ΑΝΔΡ
+30 210 4142752
ΠΕ
321/ΚΕΚΤ
+30 210 4142169
fax +30 210 4142180
ΠΕ Πληροφορικής
204/ΑΝΔΡ
+30 210 4142768
Αναπληρωτής Καθηγητής