Ονοματεπώνυμο και Τμήμα Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
401/ΚΕΚΤ
+30 210 4142197
Καθηγητής
203/ΑΝΔΡ
+30 210 4142720
Καθηγητής
605/ΑΝΔΡ
+30 210 4142737
Αναπληρωτής Καθηγητής
Β111/ΓΛ21
+30 210 4142526
fax +30 210 4142571
ΔΕ
415/ΚΕΚΤ
+30 210 4142225
ΔΕ
203/ΓΛ126
+30 210 4142564
Επίκουρος Καθηγητής
319/ΚΕΚΤ
+30 210 4142316
ΔΕ
415/ΚΕΚΤ
+30 210 4142223
ΔΕ Διοικ.-Λογ.