Ονοματεπώνυμο και Τμήμα Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
NULL
+30 210 4142078
ΥΕ Επιμελητών
Y05/ΚΕΚΤ
+30 210 4142024
ΥΕ Προσ. Καθαρ.
415/ΚΕΚΤ
+30 210 4142218
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
341/ΚΕΚΤ
+30 210 4142000, 2009
ΥΕ Φυλάκων
    Καμβύση Σταματία
414/ΚΕΚΤ
+30 210 4142139
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
4ος/ΚΕΚΤ
+30 210 4142411, 2421
ΔΕ
436/ΚΕΚΤ
+30 210 4142254
Επίκουρος Καθηγητής
426/ΚΕΚΤ
+30 210 4142160
ΠΕ
521/ΚΕΚΤ
+30 210 4142295
Καθηγητής
305/ΑΝΔΡ
+30 210 4142759
Καθηγητής
316/ΚΕΚΤ
+30 210 4142319
Καθηγητής
428/ΚΕΚΤ
+30 210 4142236
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
531/ΚΕΚΤ
+30 210 4142288
Αναπληρωτής Καθηγητής
113/ΚΕΚΤ
+30 210 4142175
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
1ος όροφος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142067
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
4ος/ΚΕΠΠ
+30 210 4142614
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
504/ΑΝΔΡ
+30 210 4142757
Καθηγητής
Ισόγειο/ΚΕΚΤ
+30 210 4142343
ΥΕ Επιμελητών
Υ07/ΚΕΚΤ
+30 210 4142022
ΠΕ Βιβλ/μων
Ισόγειο/ΚΕΚΤ
+30 210 4142042
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
NULL
+30 210 4142226
ΥΕ Προσ. Καθαρ.
414/ΚΕΚΤ
+30 210 4142216
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
429/ΚΕΚΤ
+30 210 4142242
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
517/ΚΕΚΤ
+30 210 4142286
Λέκτορας
117/ΚΕΚΤ
+30 210 4142071
ΤΕ Μηχανικών
430/ΚΕΚΤ
+30 210 4142245
Ε.ΔΙ.Π.
102/ΓΛ126
+30 210 4142424
Ε.ΔΙ.Π.
302/ΓΛ126
+30 210 4142123
Επίκουρος Καθηγητής
106/ΑΝΔΡ
+30 210 4142743
Καθηγητής
602/ΓΛ126
+30 210 4142747
Καθηγητής
523/ΚΕΚΤ
+30 210 4142297
Επίκουρος Καθηγητής
439/ΚΕΚΤ
+30 210 4142259
fax +30 210 4142191
Καθηγητής
332/ΚΕΚΤ
+30 210 4142142
Αναπληρωτής Καθηγητής
535/ΚΕΚΤ
+30 210 4142393
Καθηγητής
111/ΚΕΚΤ
+30 210 4142102
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
110/ΚΕΚΤ
+30 210 4142077
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
207/ΑΝΔΡ
+30 210 4142000
fax +30 210 4142180
Ε.ΔΙ.Π.
601/ΓΛ126
+30 210 4142475
Επίκουρος Καθηγητής
503/ΓΛ126
+30 210 414 2000
Επίκουρος Καθηγητής
538/ΚΕΚΤ
+30 210 4142278
Καθηγητής
330/ΚΕΚΤ
+30 210 4142464
Επίκουρος Καθηγητής
415/ΚΕΚΤ
+30 210 4142224
ΔΕ
115/ΚΕΚΤ
+30 210 4142084
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
203/ΓΛ126
+30 210 414 2000
Επίκουρος Καθηγητής
301/ΓΛ126
+30 210 4142124
Αναπληρωτής Καθηγητής
403/ΔΕΛΗΓ
+30 210 4142152
Επίκουρος Καθηγητής
115/ΚΕΚΤ
+30 210 4142085
ΠΕ Διοικ.-Οικ.