Ονοματεπώνυμο και Τμήμα Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
415/ΚΕΚΤ
+30 210 4142219
ΠΕ Διοικ.-Οικ.