Ονοματεπώνυμο και Τμήμα Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
503/ΓΛ21
+30 210 4142528, 2543
Καθηγητής
206/ΑΝΔΡ
+30 210 4142723
Καθηγητής
501/ΚΕΚΤ
+30 210 4142449
Καθηγητής
110/ΚΕΚΤ
+30 210 4142096
ΔΕ
NULL
+30 210 4142139
ΥΕ Επιμελητών